Selecteer een pagina

Aandachtsfunctionaris
Huiselijk geweld / Kindermishandeling

 

Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld / Kindermishandeling

 

U bent als Aandachtsfunctionaris verantwoordelijk voor de uitvoering van de implementatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
U coördineert het signaleringsproces, verwijzing en zorg rondom het kind en het gezin bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Daarnaast bent u vraagbaak voor de andere medewerkers, en geeft advies over de aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld zowel beleidsmatig als op uitvoerend niveau. U zorgt voor een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Om deze taak goed uit te voeren, kunt u de Training Aandachtsfunctionaris volgen.

 

Tijdens de training Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld / Kindermishandeling komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • Hoe kun je als aandachtsfunctionaris je collega’s coachen m.b.t.
    aanpak van huiselijk geweld/kindermishandeling?
  • Op welke signalen moet je letten als het gaat om kindermishandeling?
  • Hoe is de meldcode huiselijk geweld geïmplementeerd in de organisatie?
  • Wat is de werkwijze vaan Veilig Thuis, consultatie en melden?
  • Hoe voer je gesprekken met collega’s over gespreksvoering met het slachtoffer.
  • Wanneer is ingrijpen gewenst? Wanneer weet je zeker dat er daadwerkelijk iets aan de hand is? En wat als je het nu eens verkeerd hebt?
  • Naast de vaardigheden met betrekking tot het signaleren, beoordelen en handelen bij huiselijk geweld, komt ook de basiskennis over de problematiek aan de orde.
  • Hoe om te gaan met geheimhouding en privacywetgeving?

 

Werkwijze

De training wordt aangeboden op 2 niveaus nl: Voor u als professional en voor het begeleiden coachen van collega’s, en management.

 

Doelgroep

Aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld en Kindermishandeling en medewerkers  op het gebied van veiligheid en kwalitieitszorg.

 

Omvang, data en tijd

6 dagdelen veelal in 3 dagen i.s.m de LVAK uitgevoerd. In overleg met de opdrachtgever te bepalen.

Vrijblijvende offerte: Aandachtsfunctionaris