Selecteer een pagina

Competentiegerichte leerlingbegeleiding

Competentiegerichte leerlingbegeleiding

 

De zorg voor leerlingen krijgt steeds meer aandacht binnen het onderwijs. Het is een goede ontwikkeling,het is belangrijk dat waar het nodig is ondersteuning wordt geboden om zo erger te voorkomen.

Dit is voor docenten naast hun dagelijkse taak een hele zorg. Competentiegerichte leerlingbegeleiding is een vorm van begeleiding aan leerlingen en eventueel ouders, welke gericht is op competentie vergroting. Door met praktische hulpmiddelen inzicht te krijgen in de competenties van de leerling en middels een werkplan doelgericht en activerend aan de slag te gaan. Deze training wil ondersteuning bieden aan een ieder die in het onderwijs zich (verder) wil ontwikkelen in deze vorm van leerlingbegeleiding, door zicht te krijgen op de houdingsaspecten en te oefenen met methoden en technieken.

 

Werkwijze

De werkwijze kenmerkt zich door veel praktijk, met korte theoretische impulsen. De cursisten worden uitdrukkelijk uitgenodigd zelf casussen mee te nemen waarmee geoefend kan worden. De training vindt binnen de eigen setting plaats (in company). De training kan flexibel worden aangepast aan de situatie en behoeften van de instelling

 

Doelgroep

Teams in primair en voortgezet (speciaal) onderwijs, zorgteams, leerlingbegeleiders, counselors, mentoren, zorgcodrdinatoren, vertrouwenspersonen, schoolmaatschappelijk werkers, intern begeleiders, kortom voor een ieder die zorg heeft voor leerlingen.

 

Omvang, data en tijd

Deze training omvat minimaal 4 dagdelen en maximaal 8 dagdelen van 3 uur, afhankelijk van de vraag. Data, tijden en omvang kunnen in overleg worden bepaald

Vrijblijvende offerte: Competentiegerichte leerlingbegeleiding