(Crisis)opvang Nieuwe Stijl 

(Crisis)opvang Nieuwe Stijl 

 

Nieuws!

Onze training Crisisopvang Nieuwe stijl is opgenomen in de scholingsgids van het FCB. 

 

Doel

Het bevorderen van zelfredzaamheid en activeren en de ondersteuning vanuit het sociale netwerk van de client speelt een belangrijke rol in de hulpverlening Nieuwe Stijl. Dat vraagt nieuwe competenties van de hulpverleners op het gebied van:

 • Het vergroten van de eigen regie cliënt, krachtgericht werken
 • Het betrekken van het sociale netwerk in de ondersteuning van de client.
 • Het samenwerken met vrijwilligers/mantelzorgers.

Het verandertraject van residentieel naar zelfstandig wijkgericht werken vraagt om begeleiding. Het loslaten van oude patronen, behouden van wat goed is en toevoegen wat de praktijk vraagt.

 

Werkwijze

Het programma is gebaseerd op de theorie van

 • ‘Krachtwerk’  van Judith Wolf e.a. ;
 • De ontwikkelcirkel teamontwikkeling van Vandamme;
 • De cirkel van verlies Jacob Wielink, begeleiden van verandertrajecten binnen organisaties.

 

Tijdens het programma komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • Het belang van het netwerk voor zelfregie en zelfredzaamheid van de cliënt
 • Rol van de professional: passend perspectief en houding naar cliënt en diens omgeving
 • Samen met een cliënt diens netwerk analyseren met behulp van tools en strategieën. (bijv. ecogram, netwerkkaart etc.)
 • Fasen/Stappen in netwerkondersteuning
 • Omgaan met de (on)mogelijkheden van het netwerk (familie, vrienden en mantelzorgers)
 • Omgaan met vraagverlegenheid van clienten en handelingsverlegenheid van het netwerk
 • Oefenen aan de hand van (eigen) casuistiek met professionele trainingsacteur
 • Teamontwikkelingen, samenwerking binnen een transitie
 • Omgaan met geheimhouding en privacywetgeving

 

Doelgroep

Hulpverleners en/of Managers in zorg- en welzijnsorganisaties.

 

Omvang, data en tijd

Training van 6 dagdelen (inclusief intervisie)

Certificaat

Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat als bewijs van deelname.

Kosten

€ 950,- per deelnemer. Nu gratis met het STAP-Budget

Wanneer komt u in aanmerking voor het STAP budget?

Personen van 18 jaar of ouder kunnen in aanmerking komen voor het STAP budget. Een voorwaarde is dan wel dat de persoon nog geen AOW ontvangt.

Hoe kan je gebruikmaken van het STAP budget?

Stap 1: Meld je bij ons aan en maak hierbij kenbaar dat je wilt deelnemen op basis van het STAP budget.

Stap 2: je ontvangt van ons een aanmeldbewijs

Stap 3: Vraag uw STAP subsiside  aan https://www.stapuwv.nl/p/bijdehand

Stap 4: Log  in met jouw persoonlijke DigiD en upload het aanmeldbewijs wat je in stap 2 hebt ontvangen.

Vrijblijvende offerte: Crisisopvang Nieuwe Stijl