Selecteer een pagina

Crisisopvang Nieuwe Stijl /
Transitie naar Wijkgerichte hulpverlening

Crisisopvang Nieuwe Stijl / Transitie naar Wijkgerichte hulpverlening

 

Nieuws!

Onze training Crisisopvang Nieuwe stijl is nu opgenomen in de scholingsgids van het FCB. 

 

Doel

Het bevorderen van zelfredzaamheid en activeren en de ondersteuning vanuit het sociale netwerk van de client speelt een belangrijke rol in de hulpverlening Nieuwe Stijl. Dat vraagt nieuwe competenties van de hulpverleners op het gebied van:

 • Het betrekken van het sociale netwerk in de ondersteuning van de client.
 • Het samenwerken met vrijwilligers/mantelzorgers.

Het verandertraject van residentieel naar zelfstandig wijkgericht werken vraagt om begeleiding. Het loslaten van oude patronen, behouden van wat goed is en toevoegen wat de praktijk vraagt.

 

Werkwijze

Het programma is gebaseerd op de theorie van

 • ‘Sterk en vitaal netwerk’ door Maria Scheffers ;
 • De ontwikkelcirkel teamontwikkeling van Vandamme;
 • De cirkel van verlies Jacob Wielink, begeleiden van verandertrajecten binnen organisaties.

 

Tijdens het programma komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • Het belang van het netwerk voor zelfregie en zelfredzaamheid van de client
 • Rol van de proffessional: passend persepectief en houding naar client en diens omgeving
 • Samen met een client diens netwerk analyseren met behulp van tools en strategieen. (bijv. ecogram, netwerkkaart etc.)
 • Fasen/Stappen in netwerkondersteuning
 • Omgaan met de (on)mogelijkheden van het netwerk (familie, vrienden en mantelzorgers)
 • Omgaan met vraagverlegenheid van clienten en handelingsverlegenheid van het netwerk
 • Oefenen aan de hand van (eigen) casuistiek met professionele trainingsacteur
 • Teamontwikkelingen, samenwerking binnen een transitie
 • Omgaan met geheimhouding en privacywetgeving

 

Doelgroep

Hulpverleners en/of Managers in zorg- en welzijnsorganisaties.

 

Omvang, data en tijd

Training van 6 dagdelen (inclusief intervisie)

 

Kosten

€ 1250,- per deelnemer.

Vrijblijvende offerte: Crisisopvang Nieuwe Stijl