Selecteer een pagina

Gezinscoach / Casemanager

Gezinscoach / Casemanager

 

Een specifieke vorm van casemanagement is gezinscoaching. De gezinscoach ondersteunt gezinnen die op meerdere leefgebieden problemen hebben en zo’n zware draaglast ondervinden dat ze die problemen op eigen kracht niet meer op kunnen lossen. Door tijdig het gezin te ondersteunen en de hulpverlening te coordineren zorgt de gezinscoach voor verlichting van de problematiek, het op gang komen van de ondersteuning, hulp en het versterken van de draagkracht. Doel is dat het gezin na een korte, intensieve interventie weer zoveel mogelijk op eigen kracht adequaat functioneert en zijn opvoedingsverantwoordelijkheid waarmaakt.

 

Werkwijze

De werkwijze kenmerkt zich door veel praktijk, met korte theoretische impulsen. De cursisten worden uitdrukkelijk uitgenodigd zelf casussen mee te nemen waarmee geoefend kan worden. Aan de orde komen, bemiddelen, onderhandelen, monitoring en outreachende hulpverlening.

De training vindt binnen de eigen setting plaats (in company). De training kan flexibel worden aangepast aan de situatie en behoeften van de instelling

 

Doelgroep

Beroepskrachten in de (Jeugd)hulpverlening

 

Omvang, data en tijd

In overleg

Vrijblijvende offerte: Gezinscoach/ Casemanager