Krachtgericht werken in de nieuwe GGZ

Krachtgericht werken in de nieuwe GGZ

Een verdiepende cursus die aansluit op kennis en vaardigheden van de medewerkers binnen de GGZ.  We starten met een training van gespreksvaardigheden, waarbij oplossingsgerichte methode, herstelgericht werken binnen zelforganiserende teams de basis vormen. De overige dagdelen er zal verdere ontwikkeling plaats vinden in de vorm van Werkplaats-bijeenkomsten.

 Opfrissen en verdiepen van de kennis over:

  • Herstelgericht werken;
  • Zelfregie;
  • Presentiebenadering;
  • Oplossingsgericht werken;
  • Zelforganiserende teams;
  • Missie /Visie.

 

Werkwijze

Na trainingsdagen wordt er gewerkt in werkplaats-bijeenkomsten om zo de borging van de nieuwe werkwijze te garanderen.

 

Doelgroep

Hulpverleners in de GGZ, Verslavingszorg, Maatschappelijk Opvang, GZ-Agogen,

Registerplein  PE Registerpunten:
Cliëntondersteuners 50 PE
Sociaal juridisch dienstverleners 50 PE
Aandachtsfunctionarissen 50 PE
Geaccrediteerde scholing GHO 1 PE
Agogen 10,7 PE
GGZ-Agogen 10,7 PE
Maatschappelijk werk 10,7 PE

 

Omvang, data en tijd

In overleg met de opdrachtgever.

Vrijblijvende offerte: Krachtgericht werken in de nieuwe GGZ