Intervisie

Intervisie

 

Heeft u vragen rondom uw werk die u bezighouden? Of heeft u een concrete situatie waarmee u rondloopt? Heeft u behoefte om daarop samen met anderen te reflecteren? En zicht te krijgen op uw aandeel en dat van de omgeving? Leidend tot een groter zelfinzicht en een praktische adviezen? Wilt u ook leren van hoe anderen met hun vragen omgaan? Mogelijk is intervisie iets voor u.

 

Wat is intervisie?

Intervisie is een methode van collegiale ondersteuning en advisering bij werksituaties. De intervisie vindt plaats in een leergroep die uit gelijken bestaat, bijvoorbeeld een groep managers of professionals. Onder deskundige begeleiding komt men door middel van methodisch gespreksvoering  tot inzichten en oplossingen in een  op reflectie gericht leerproces. Intervisie is voor beroepen, waarbij de kwaliteit van de relatie belangrijk is voor een goede beroepsuitoefening. Een middel om de professionaliteit te verbeteren of deze op een kwalitatief hoog niveau te handhaven. Daarnaast heeft intervisie, door het gerichte leerproces, een ontwikkelingsgerichte invloed op organisaties.

 

Doelgroep

Een groep managers, stafmedewerkers, uitvoerende professionals uit één organisatie of bedrijf. Het is ook mogelijk om een intervisiegroep te starten met deelnemers uit verschillende bedrijven en sectoren. Per groep kunnen er maximaal 6 deelnemers meedoen.

 

Omvang, data en tijd

Er vinden gedurende een half jaar 6 bijeenkomsten plaats. Het is mogelijk om per groep hiervan af te wijken.

Vrijblijvende offerte: Intervisie