Selecteer een pagina

Motiverende hulp vergroot Zelfregie

Motiverende hulpverlening vergroten zelfregie

De volgende thema’s komen aan de orde:

 • Motiverende gespreksvoering;
 • Zelfregie-model ;
 • Oplossingsgericht werken;
 • Missie /Visie.
 • Eigenaarschap
 • Kwaliteit en drijfveren

 

Doelstelling:

Na afloop van deze training heeft de cursist:

 • inzicht in de werkwijze van motiverende hulpverlening
 • inzicht in de werkwijze van het zelfregiemodel
 • geleerd eigen zelfregie te vergroten
 • de eigen keuzemogelijkheden vergroot in lastige situaties
 • geoefend in specifieke gespreksvaardigheden
 • geoefend in het omgaan met de emotionele aspecten van dit werk
 • Een schat aan praktische tips en praktijksuggesties gehoord om zelf toe te passen

 

Werkwijze

In de  training van vierdagdelen leren professionals  om op motiverende wijze hulp te beiden en de zelfregie bij de client te vergroten. De training gaat vooral in op de persoonlijke doelstellingen en situaties waar de cursist zich verder in wil ontwikkelen.

 

Doelgroep Professionals in de (jeugd)zorg

Omvang, data en tijd

Een training in 4 dagdelen inclusief een terugkombijeenkomst na een half jaar.

Data 30 september,  11 november, 9 december 2019 voorjaar 2020.

SKJ geaccrediteerd met 19 punten

Kosten

Bij open inschrijving: 1075,- (vrij van BTW) inclusief studiemateriaal en lunch.

Vrijblijvende offerte: Motiverende hulp vergroot Zelfregie