Selecteer een pagina

Vergroot je Zelfregie

1Motiverende hulpverlening vergroten zelfregie

De volgende thema’s komen aan de orde:

 • Motiverende gespreksvoering;
 • Zelfregie-model ;
 • Oplossingsgericht werken;
 • Missie /Visie.
 • Eigenaarschap
 • Kwaliteit en drijfveren

 

Doelstelling:

Na afloop van deze training heeft de cursist:

 • inzicht in de werkwijze van motiverende hulpverlening
 • inzicht in de werkwijze van het zelfregiemodel
 • geleerd eigen zelfregie te vergroten
 • de eigen keuzemogelijkheden vergroot in lastige situaties
 • geoefend in specifieke gespreksvaardigheden
 • geoefend in het omgaan met de emotionele aspecten van dit werk
 • Een schat aan praktische tips en praktijksuggesties gehoord om zelf toe te passen

 

Werkwijze

In de  training van  zes dagdelen leren professionals  om op motiverende wijze hulp te beiden en de zelfregie bij de client te vergroten. De training gaat vooral in op de persoonlijke doelstellingen en situaties waar de cursist zich verder in wil ontwikkelen.

 

Doelgroep Professionals in de (jeugd)zorg

Omvang, data en tijd

Een training in 6 dagdelen 

Data 10 mei  30 augustus 11 oktober 2021.

SKJ geaccrediteerd aangevraagd

Kosten

Bij open inschrijving: 1075,- (vrij van BTW) inclusief studiemateriaal en lunch.

Vrijblijvende offerte: Motiverende hulp vergroot Zelfregie