Neem zelf de regie over je loopbaan

Meerdaagse-training ‘Neem zelf de regie over je loopbaan’

Hoewel de meeste mensen goed zijn opgeleid voor hun huidige werk, hebben velen niet geleerd hoe ze zelf de regie kunnen nemen in het zetten van een volgende stap in hun loopbaan.

Vraag je af of je nog wel op je plek zit op je werk, ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Of heb je plannen om voor jezelf te gaan beginnen? Worstel je soms met de vraag ‘hoe zet ik de volgende stap in mijn loopbaan zodat ik me verder kan ontwikkelen en plezier blijf houden in mijn werk?’. Dan helpt deze training je om in actie te komen om stappen te zetten om je doel te bereiken.   

Door gebruik te maken van het ontwikkelde zelfregie model leren we je alle facetten langs te lopen die helpen vol vertrouwen de volgende stap te zetten in je loopbaan. Het geleerde kun je  bovendien toepassen in je toekomstige loopbaan waardoor duurzame deelname aan de arbeidsmarkt en blijvende persoonlijke groei en werkplezier mogelijk wordt.  

Deze cursus richt zich op:

 • het vergroten van je zelfbeeld, weten waar je kwaliteiten liggen;
 • het aanpakken van belemmeringen door het vergroten van de aanwezige krachten;
 • het trainen van vaardigheden d.m.v. oefeningen die aansluiten bij jouw leerstijl;
 • het vergroten van je zelfregie, hierdoor zullen je sociale vaardigheden verbeteren en leer je omgaan met weerstanden en patronen te doorbreken;
 • het leren als professional en of leidinggevende hoe je effectief mensen en taken kunt managen zodat je niet alleen zelf ontwikkelt maar ook anderen kunt ondersteunen in hun werk;
 • het onderzoeken van je mogelijkheden op de arbeidsmarkt hierdoor krijg je zicht op waar je kansen en uitdagingen liggen, je gaat in je werkplanboek een innovatief verbeterplan maken. En je leert hoe je dit vervolgens kunt borgen in je handelen.  

 Doel

Deze  training geeft je zelfinzicht om te groeien in je huidige werk of naar toekomstig werk. Je leert hoe je daar de regie in kan nemen en wat jouw kwaliteiten zijn.  Met het werkplanboek weet je stap voor stap je doel te bereiken en heb je regie op je persoonlijke ontwikkeling. Met als resultaat:

 1. Je hebt meer inzicht in jezelf, waar je voor staat en wat je wilt
 2. Je formuleert heldere en concrete (loopbaan)doelen
 3. Je weet welke loopbaanstappen je gaat ondernemen
 4. Je activeert je eigen kracht vanuit je kernkwaliteiten
 5. Je weet waar je eigenaar van bent en hoe je verantwoordelijkheid               neemt
 6. Je weet je netwerk in te zetten en hoe jij van betekenis bent voor hen
 7. Je weet je resultaat duurzaam te borgen

Onze training “Neem zelf de regie over je loopbaan” helpt je allereerst zicht te krijgen op wie je bent en over welke kwaliteiten en competenties je beschikt. Dit zelfbeeld wordt verder vergroot door stil te staan bij welk verlangen er leeft richting toekomstig werk en welke nog niet ontwikkelde kwaliteiten er latent hiervoor al aanwezig zijn. We leren je om te gaan met obstakels zoals ‘angst voor het onbekende’ en ‘twijfel aan eigen kunnen’ en hoe je je eigen netwerk kunt inzetten om hierin ondersteund te worden.  

 

Didactische werkvormen

Tijdens de training  gaan we aan de slag met individuele- en groepsopdrachten, want onze ervaring is dat je vooral je vaardigheden vergroot door te doen, ervaringsgericht leren.

Naast kennisoverdracht bestaat het grootste gedeelte van deze training uit het trainen van de vaardigheden die horen bij de verschillende onderdelen van het Zelfregiemodel. Per onderdeel wordt er geoefend met verschillende didactische werkvormen waarbij de ervaringsgerichtheid effectieve werking heeft en tot zelfinzicht en positief zelfbeeld leid. Individueel is er ruimte voor reflectie en het werken aan de opdrachten in werkplanboek. De begeleiding die je krijgt leer je gelijk ook weer zelf in te zetten door met medecursisten te oefenen. Vanuit deze train-de trainer werkwijze kun je de begeleidingsvaardigheden gelijk toepassen. Je komt terug met jouw persoonlijk werkplanboek waarmee je direct aan de slag kunt in de dagelijkse praktijk. Zo zorgen we voor dat wat je geleerd hebt ook duurzaam wordt geborgd in je werk.

 

Doelgroep:

Iedereen die werkzaam is en met zelfinzicht eigen regie zelfstandig loopbaan keuzes maakt om aan te sluiten op de arbeidsmarkt.

Mensen met professionele ambities  binnen huidige werk– Overstappers naar andere werk, (tweede) carrière – (Startende) Ondernemers -Professionals werkzaam op het gebied begeleiding en advisering, Leidinggevenden, HRM-Professionals.

Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat als bewijs van deelname.  Accreditatie: SKJ 31 PE registerpunten

Omvang, data 

12 dagdelen 

11 september-13 september  2023  

Investering: € 995,- per persoon

Vrijblijvende offerte: Neem zelf de regie over je loopbaan