Preventie Agressie Ouderenmishandeling

Preventie Agressie Ouderenmishandeling

 

 

Docent
Senior trainer InCompany training & coaching Ede

Hoofddoel
Herkennen en handelen bij Ouderenmishandeling

Model
Meldcode Huiselijk geweld protocol Ouderenmishandeling

Gespreksvaardigheden
Oefenen met trainingsacteur

Doelen specifiek
Kennis op doen van agressie bij ouderen en van Ouderenmishandeling. Welke vormen van mishandeling zijn er, hoe herken je  deze, hoe maak je het bespreekbaar en hoe moet je handelen bij een vermoeden van ouderenmishandeling.

Kennis opdoen van de keten van organisaties die betrokken kunnen worden bij ouderenmishandeling.

 

Programma

Dagdeel 1

 • Welkom en kennismaking, afspraken maken over vertrouwelijkheid en veiligheid
 • Inleiding: Ouderenmishandeling, de achtergronden het ontstaan van en de vormen ouderenmishandeling, actieplan “Ouderen in veilige handen (ministerie van VWS)
 • De meldcode Huiselijk geweld / Protocol aanpak Oudermishandeling
 • Eigen waarden en normen, hoe benader je de oudere?
 • Zicht op eigen attitude en handelen.
 • Hoe herken je de signalen van ouderenmishandeling?
 • Risicofactoren bij de pleger:
 • Afhankelijkheid, Overbelasting en Psychische gesteldheid.
 • Hoe te handelen bij fysieke agressie? Het leren hanteren van cliëntvriendelijke technieken om zo de handelingsalternatieven te vergroten. Aandacht voor eigen veiligheid en die van de pleger en de omstanders.

 

Dagdeel 2

 • Gedragsbeïnvloeding met behulp van de Roos van Leary.
 • Bewust worden welk effect jouw gedrag  heeft op het gedrag van de ander  en hoe kan je gedrag kunt veranderen.
 • Uitwerking van de zelftest
 • Oefening: Het ervaren van agressie en dreiging, wat doet agressie met jou en hoe reageer jij hierop. Vlucht je, vecht je of bevries je?
 • Hoe te handelen bij fysieke agressie? Het leren hanteren van cliëntvriendelijke technieken om zo de handelingsalternatieven te vergroten. Aandacht voor eigen veiligheid en die van de pleger en de omstanders.

 

Dagdeel 3

Inleiding over intimidatie en agressie:

 • De soorten agressie en waaraan je ze kan herkennen.
 • Oefening: Zelfcontrole oefening. Warming up ademhaling, hartslag, houding, spierspanning

Inleiding Persoonlijke strategieën

 • Oefeningen: Wat is jouw persoonlijke strategie om op intimidatie en agressie te reageren met trainingsacteur oefenen met zelf ingebrachte casussen
 • Hoe te handelen bij fysieke agressie? Het leren hanteren van cliëntvriendelijke technieken om zo de handelingsalternatieven te vergroten. Aandacht voor eigen veiligheid en die van de pleger en de omstanders.

 

Dagdeel 4

 • Aandacht voor opvang en nazorg
 • Verwerking van een incidentRapportage (dagrapportage, invullen incidentenformulier) Informeren collega en leidinggevende, thuis aandacht voor de gevolgen van het incident voor de betrokkenen.
 • Wettelijk kader; Privacywetgeving justitie, politie, huisverbod
 • Veiligheid, geweld, verantwoordelijkheden en handelen naar werkers en cliënten en de mogelijkheden
 • Evaluatie en afsluiting training

 

 

Werkwijze

Beroepskrachten die te maken kunnen hebben met ouderenmishandeling.

 

Doelgroep

Medewerkers in onderwijs en onderwijs ondersteunend personeel

 

Omvang, data en tijd

In overleg met de opdrachtgever.

Vrijblijvende offerte: Preventie Agressie Ouderenmishandeling