Selecteer een pagina

Sociaal-emotionele leerlingbegeleiding

Sociaal-emotionele leerlingbegeleiding

 

Het is lastig om in gesprek met de leerling een goed beeld te krijgen van wat er aan de hand is, waar de leerling mee zit. De leerling weet het vaak zelf niet of kan het moeilijk verwoorden. Hoe kun je vanuit een vertrouwensrelatie de leerling zijn verhaal laten doen en hem begeleiden in het aanpakken van zijn problemen. En indien nodig naar de juiste hulpinstantie verwijzen.

Module 1 Signaleren van problemen bij leerlingen

Het leren herkennen van problemen bij leerlingen, wat is er aan de hand met die drukke leerling? Wanneer heeft iemand een depressie of zit hij in even in een dip en wat moet je met je vermoedens doen? Welke hulp kun je zelf bieden, waar ligt je grens, wanneer en hoe verwijs een leerling naar de professionele hulpverlening. Dit zijn een aantal voorbeelden die tijdens deze module aan de orde komen.

Module 2 In gesprek met de zorgleerling

Door reflectief te luisteren, te observeren en diverse manieren van vragen stellen leert de leerling zelf zijn verhaal te doen. Met behulp van algemene gesprekstechnieken en formulieren/formats uit het handelingsplan leer je in kaart te brengen welke problemen/hulpvragen de leerling heeft. Om door middel van interventies op diverse niveaus de leerling te helpen bij aanpakken van zijn probleem. Vervolgens komen het geven van informatie en advies, keuzeproblemen en conflictsituaties oplossen aan de orde.

 

Werkwijze

De training gaat vooral in op de persoonlijke doelstellingen en sitiuaties waar de cursist zich verder in wil ontwikkelen.

Naast verdieping van de aanwezige kennis op het gebied van sociaal emotionele leerlingbegeleiding, zal de nadruk liggen op het oefenen van gespreksvaardigheden met behulp van een trainingsacteur.

Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat.

 

Doelgroep

Een training voor begeleiders van leerlingen die op sociaal-emotioneel gebeid
zijn vastgelopen.

 

Omvang, data en tijd

In overleg met de opdrachtgever nader te bepalen.

Vrijblijvende offerte: Sociaal-emotionele leerlingbegeleiding