Selecteer een pagina

Studiemiddag Geheimhouding

Studiemiddag Geheimhouding

 

Vertrouwen vs meldingsplicht, hoe hier mee om te gaan?

Het doel van deze middag is om met elkaar de grenzen van geheimhouding
scherper te krijgen.

  • Hoe ga je om met Geheimhouding? 
  • Veel hulpverlenende begeleiders lopen tegen de grenzen van
    vertrouwelijkheid aan.
  • Wat moet je doen als je kennis hebt van een strafbaar feit?
  • Wanneer moet wel en wanneer moet niet handelen?
  • Wat zijn de juridische aspecten; de wet op privacy en persoonsgegevens hierbij?

 

 

Werkwijze

Met behulp van acteurs zullen diverse situaties neergezet worden waarbij de aanwezigen op interactieve wijze betrokken worden. Van de deskundigen wordt dan vervolgens een reactie gevraagd wat zij vinden hoe er het beste gehandeld
dient te worden.

U krijgt bruikbare handvatten aangereikt waarmee in de praktijk gewerkt kan worden.

 

Doelgroep

Wij richten ons op; onderwijs, (jeugd)zorg en profossionals uit andere hulpverleningsinstellingen.

 

Omvang, data en tijd

In overleg

 

Kosten

150,- per persoon, bij meer dan 5 personen 125,- per persoon.
Voor leden van de LVVV zijn de kosten 125,-

Vrijblijvende offerte: Studiemiddag Geheimhouding