Meldcode Huiselijk geweld Kindermishandeling

( nu ook online)

Landelijke training (vernieuwde) Meldcode Huiselijkgeweld

 

Voldoet uw organisatie? aan de nieuwe verplichte meldcode?

In de media is er veel aandacht over huiselijk geweld nu in deze tijd dat ouders en
kinderen weken achtereen bij elkaar moeten verblijven in hun huis. Hoe houden
ze het veilig voor iedereen. Dit vraagt om ondersteuning van hun omgeving, wat
kunt u vanuit uw organisatie voor een kind of ouder(s) betekenen? 

Competenties die aan bod komen

 

In elke klas of groep slachtoffers

Elk jaar worden in Nederland jaarlijks meer dan 170.000 kinderen en jongeren mishandeld. Een nog groter aantal is getuige van huiselijk geweld. Hoe kan de meldcode u helpen bij signaleren en handelen na vermoedens van kindermishandeling? De kracht van de meldcode staat of valt bij kennis, vaardigheden en het doorzettingsvermogen van beroepskrachten. De scholing van teams of individuele medewerkers  is dan ook heel belangrijk.

Wat weten u en uw collega’s al over de meldcode? Heeft u de verschillende stappen in een procedure beschreven? Is iedereen op de hoogte van die verschillende stappen? Wat weten u en uw collega’s over het thema kindermishandeling en huiselijk geweld? Voelen u en uw collega’s zich bekwaam om gesprekken aan te gaan met ouders en leerlingen over vermoedens?

 

Werkwijze

Tijdens deze training Meldcode Huiselijk geweld kindermishandeling staat het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling centraal. Op welke signalen moet je als professional letten als het gaat om kindermishandeling? Wanneer is ingrijpen gewenst? Wanneer weet je zeker dat er daadwerkelijk iets aan de hand is? En hoe zit het met geheimhouding?

Er wordt gewerkt aan de hand van de Meldcode. Deze biedt praktische stappen en handreikingen bij de aanpak van vermoedens van huiselijk geweld / kindermishandeling. Een goed beargumenteerd vermoeden is voldoende om in actie te komen. De stappen die hierbij moeten worden genomen, worden in de meldcode in?vijf stappen weergegeven. Nu met de nieuwe afwegingskaders?

Deelname aan de training kan bijdragen aan het aan bespreekbaar maken van het onderwerp binnen de school /kinderopvang of organisatie en het aanscherpen van het beleid op dit punt.

Trainer: Andries Scherpenzeel, trainer en coach, is al ruim 25 jaar betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Doelgroep

Beroepskrachten in het onderwijs, jeugdhulpverlening, Maatschappelijk werk, thuiszorg, kinderopvang. 

Omvang, 

Incompany: De omvang is minimaal 1 dagdeel tot 2 dagen. De data en tijd gaat in overleg met de opdrachtgever.

Onderdelen zijn nu ook online te volgen met een trainer die je begeleid in de te volgen stappen volgens de meldcode. Nu actueel hoe stap 1-3 hoe houd je contact met het gezin waar je zorgen over hebt? Neem daarom snel contact voor informatie en om nadere afspraken te maken.

Open inschrijving: online     

Na afloop zeggen de deelnemers:

Heel waardevol, fijn dat er ook ruimte was om samen over dingen na te denken en te bespreken’

‘Goed dat de training zo levendig en praktisch was ingestoken, dat helpt mij om het beleid beter over te brengen in mijn gemeente’

‘Betrokken en deskundige trainer, en mooie interactie met de groep’

‘Ook de casus was heel nuttig. Had graag nog meer van die casussen willen doen, maar ik snap dat dat niet in de tijd paste’

 We kijken zeer tevreden op deze training terug en gaan verder aan de slag met wat we hebben geleerd!

 

Vrijblijvende offerte: Meldcode Huiselijkgeweld