Selecteer een pagina

Vernieuwde training
Meldcode Kindermishandeling 2019

Landelijke training (vernieuwde) Meldcode Kindermishandeling 2019

 

Voldoet uw organisatie?aan de nieuwe verplichte meldcode ?

De Tweede Kamer heeft de wet meldcode huiselijk geweld kindermishandeling, aangepast met afwegingskaders per sector. Het ministerie van VWS heeft een scholingspakket laten ontwikkelen, zodat een ieder die met kinderen of gezinnen werkt zich kan scholen. InCompany is gecertificeerd om deze training voor u uit te voeren.

Competenties die aan bod komen

 

In elke klas of groep slachtoffers

Elk jaar worden in Nederland jaarlijks meer dan 170.000 kinderen en jongeren mishandeld. Een nog groter aantal is getuige van huiselijk geweld. Hoe kan de meldcode u helpen bij signaleren en handelen na vermoedens van kindermishandeling? De kracht van de meldcode staat of valt bij kennis, vaardigheden en het doorzettingsvermogen van beroepskrachten. De scholing van teams of individuele medewerkers  is dan ook heel belangrijk.

Wat weten u en uw collega’s al over de meldcode? Heeft u de verschillende stappen in een procedure beschreven? Is iedereen op de hoogte van die verschillende stappen? Wat weten u en uw collega’s over het thema kindermishandeling en huiselijk geweld? Voelen u en uw collega’s zich bekwaam om gesprekken aan te gaan met ouders en leerlingen over vermoedens?

 

Werkwijze

Tijdens de tweedaagse training Meldcode Huiselijk geweld kindermishandeling staat het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling centraal. Op welke signalen moet je als professional letten als het gaat om kindermishandeling? Wanneer is ingrijpen gewenst? Wanneer weet je zeker dat er daadwerkelijk iets aan de hand is? En hoe zit het met geheimhouding?

Er wordt gewerkt aan de hand van de Meldcode. Deze biedt praktische stappen en handreikingen bij de aanpak van vermoedens van huiselijk geweld / kindermishandeling. Een goed beargumenteerd vermoeden is voldoende om in actie te komen. De stappen die hierbij moeten worden genomen, worden in de meldcode in?vijf stappen weergegeven. Nu met de nieuwe afwegingskaders?

Deelname aan de training kan bijdragen aan het aan bespreekbaar maken van het onderwerp binnen de school /kinderopvang of organisatie en het aanscherpen van het beleid op dit punt.

Trainer: Andries Scherpenzeel, trainer en coach, is al ruim 25 jaar betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

Doelgroep

Beroepskrachten in het onderwijs, jeugdhulpverlening, Maatschappelijk werk, thuiszorg, kinderopvang. Deze cursus is geaccrediteerd door Registerplein voor Agogisch en Maatschappelijk werkers en levert 5,2 PE op.

Omvang, data en tijd

Incompany: De omvang is minimaal 1 dagdeel tot 2 dagen. De data en tijd gaat in overleg met de opdrachtgever.

Open inschrijving: Ede, 20 maart 2019 twee dagdelen kosten € 345,- inclusief certificaat en cursusmateriaal.

Vrijblijvende offerte: Meldcode Kindermishandeling