Selecteer een pagina

Wijkgerichte hulpverlening
Nieuwe stijl

Wijkgerichte hulpverlening Nieuwe stijl

 

Door de transities in de sociale sector verschuift de hulpverlening meer naar een ambulant en wijkgericht aanbod. Dit vraagt een andere houding en aanpak van de hulpverleners. Werken vanuit Sociale wijkteams vraagt om afstemming met informeel netwerk en andere professionals.

De nieuwe stijl houdt in: Het bevorderen van zelfredzaamheid, het activeren en ondersteuning vanuit het sociale netwerk van de cliënt. Dat vraagt nieuwe competenties van de hulpverleners op het gebied van; het betrekken van het sociale netwerk in de ondersteuning van de cliënt en het samenwerken met vrijwilligers en of mantelzorgers.

Dit heeft effect op de samenwerking in het (wijk)team, daarom besteden we tijdens de cursus ook aandacht aan teamontwikkeling. Hoe ondergaat het team de transitie, welke duurzame bijdrage levert een ieder in het team?

 

Tijdens de cursus  komen de volgende onderdelen aan de orde:

  • Rol van de hulpverlener
  • Bevorderen van zelfredzaamheid
  • Het betrekken en versterken van het sociale netwerk van de cliënt
  • (on)Mogelijkheden van vrijwilligers en mantelzorgers
  • Analyse maken van de ondersteuning die de cliënt nodig heeft.
  • Afstemming en goede samenwerking tussen de professionals in het wijkteam.
  • Omgaan met geheimhouding en privacywetgeving
  • Planmatig werken door middel van het 5 stappenplan
  • Intervisie

 

Doelgroep

Sociale wijkteams, buurtregiseurs, medewerkers in de (jeugd)hulpverlening, CJG, Sociaal werkers, wijkverpleging. 

 

Omvang, data en tijd

Ons aanbod is een cursus met open inschrijving van 4 dagdelen of een maatwerkcursus voor bestaande (wijk)teams op basis van offerte.

Vrijblijvende offerte: Wijkgerichte hulpverlening