Selecteer een pagina

Zelforganiserende teams

Coaching van Zelforganiserende  teams

 

Invoering van en succesvol werken in een zelf-organiserend team.

De trend om meer en meer te werken vanuit het principe van zelforganiserende teams, zet zich gestaag door. Het biedt inderdaad vele voordelen, mits juist toegepast.

Hoe zet je een zelfsturend team op? Hoe werk je succesvol in een zelf-organiserend team? Welke talenten en competenties zitten er in ons team?

 

Hoe coacht het team zichzelf?

Er zijn verschillende mogelijkheden om het functioneren van een team nog beter te laten verlopen. Deze coaching gaat onder andere over hoe u vanuit zelfregie een eigen visie op uw zelf-organiserend team ontwikkelt, en hoe het team de werkwijze volgens het team-zelfregiemodel kan toepassen in de dagelijkse praktijk.

 

Doelen

Na afloop van het coachingstraject:

  • is de samenwerking in het team gebaseerd op een gezamenlijke visie en missie, weten we waar we voor staan en waar we voor gaan;
  • weet het zelf-organiserend team wat de kaders zijn en weet zij een bijdrage te leveren aan het grotere geheel, de organisatie, de maatschappij;
  • kennen de teamleden elkaars kwaliteiten en kracht, vanuit zelfregie kan zo een ieder zijn talent optimaal inzetten en tot zijn recht komen;
  • is het duurzaam onderhouden van het netwerk van relaties intern en extern geborgd in het professioneel handelen;
  • zijn de gemotiveerde teamleden bewust van hun eigenaarschap.

 

 

Werkwijze

De werkwijze kenmerkt zich door veel praktijk, werken met video en korte theoretische impulsen. De cursisten worden uitdrukkelijk uitgenodigd zelf casussen mee te nemen waarmee geoefend kan worden.

 

Doelgroep

Sociale wijkteams, WMO-medewerkers,  onderwijsteams, zorgteams, IT teams.

 

Omvang, data en tijd

We starten met twee halve trainingsdagen en vervolgens een 6-8 werkplaatsbijeenkomsten voor de verwerkingen en toepassing van de gewenste onderdelen.

Vrijblijvende offerte: Zelforganiserende teams